Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων

Διαβάστε παρακάτω την Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων στον ιστοχώρο της DreamDiet.


Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του ιστοχώρου υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

    Γενικοί Όροι

Ο ιστοχώρος διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Ο ιστοχώρος διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς. Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του. Επισκέπτες / χρήστες του ιστοχώρου που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστοχώρου μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους στον ιστοχώρο διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες.

    Τι πληροφορίες συλλέγουμε

Κατά την παραγγελία σας θα σας ζητηθούν προσωπικά στοιχεία όπως όνομα, τηλ, διευθυνση κλπ. Μπορείτε επίσης να περιηγηθείτε στον ιστοχώρο ανώνυμα. Κανένα από τα στοιχεία σας δεν θα χρησιμοποιηθεί προς τρίτους και οποιαδήποτε πληροφορία σας παραμένει εμπιστευτικά στην Dreamdiet.

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στο Δίκτυο αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.
Κανένα προσωπικό στοιχείο σας οικονομικής φύσης δεν καταχωρείται στους servers της Dreamdiet καθώς οι συναλλαγές διεκπαιρεώνονται με redirection σε ασφαλείς ιστοχώρους τράπεζας για πιστωτική κάρτα. Κανένα στοιχείο σας δεν αποθηκέυεται στον ιστοχώρο της Dreamdiet.

    Πως χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες

Τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για την άμεση επικοινωνία της Dreamdiet και των χρηστών του ιστοχώρου εάν χρειαστεί.